Här nedan följer några lätta tips om valpens utfodring under de första valp månaderna. En valps hälsosamma utveckling påverkas av det foder som ges. Det är mer noga än man kan tro med maten den första tiden. Det är mycket som händer en valps första tid och hur den klarar sig beror till viss del på den mat som den äter. Här hittar du produkter och tjänster till din nya valp.

Hur ofta utfodras valpen?

Generellt sett så har hunden ett sårbart matsmältningssystem som inte bör överansträngas av varken riklig eller olika sorters foder. Valpens rekommenderade utfodring bör uppdelas på små och täta måltider. Här följer en lätt guide.

● Tiden då valpen avvänjs från att dia (alla raser): kräver 4 mål mat om dagen
● Småvuxna raser upp till 4 månader: 3 mål mat om dagen
● Storvuxna raser upp till 6 månader: 3 mål mat om dagen
● Småvuxna raser 4-10 månader: 2 mål mat om dagen
● Storvuxna raser 6-12 månader: 2 mål mat om dagen

Utfordning valp

Vilken mängd foder bör en valp ha?

Beroende på vilken ras och vilken proportion som valpen har, bör mängden foder varieras. Är man tveksam till vilken mängd valpfoder valpen bör ha, kan man följa fabrikörens föreskrifter på valpfodret.

Valpens matlust kommer skifta upp och ner. Men med en regelbunden utfodring så kommer mättnadskänslan att balanseras upp. Överlag så har valpar en snabbgående tillväxtfas, och kräver foder som ger kraft och uthållighet, betydligt mer än vad vuxna hundar kräver.

Ägaren kan behöva kontrollera valpens matintag, för att motverka en viktuppgång. Det är i synnerhet väsentligt gällande storvuxna hundraser på grund av att deras tillväxt kan tillta alldeles för snabbt med vad de bör, med rikligt foder. Valpens benstomme kan då resultera i att bli ett bekymmer i framtiden.

Hur du utfodrar en valp

En bra metod gällande valp utfodring, är att upprätthålla en vanemässig procedur, för att sedan inte avvika från den. En valp kräver regelbundna tider, återkommande utfodrings ställen, samma utfodrings kärl, samt att hålla sig till ett och samma valpfoder. När hunden växlar från valp fas till vuxen fas ersätter man valpfodret med annat foder. Detta görs successivt i några veckors tid. Man mixar ihop det gamla fodret med det nya genom att tillta andelen nytt foder successivt.

När valpen kommit igång med att äta, bör man ha uppsikt över den. Lämna valpen ostört under tiden den äter annars kan ett beskyddande och aggressivt sätt förorsakas. Innan valpen börjar att äta, kommer den att nosa på fodret för att känna av vilken värme fodret innehar.

Utfodring och inlärning

Oavsett om det finns foder kvar eller inte i valpens matskål bör man tillåta den vara framtagen under en 15-20 minuter. Detta stöder valpens inlärning att äta när ägaren beslutar när det är dags för utfodring. Man kan också påvisa valpen hur rangordningen i hemmet ser ut genom att utfodra valpen sedan man själv ätit. Se alltid till att valpen ständigt innehar färskt och friskt vatten.

Att låta valpen äta matrester kan bidra till ett undermåligt uppförande då det inte följer valpens utfodrings vanor. Av likadan anledning kan det vara bra att avstyra att valpen ideligen får foder som belöning, som när den gjort en inlärning till exempel. Avstå från att förse valpen med godsaker för att trigga den till att äta sitt valpfoder. Det i sin tur kan leda till att valpen blir desorienterad och avstår från att äta helt.